tištěná plaketa 8. strážní roty BAF s mincí

tištěná plaketa 8. strážní roty BAF s mincí