tištěná plaketa 8. strážní roty BAF 2017

tištěná plaketa 8. strážní roty BAF 2017