tištěná plaketa 8. strážní roty BAF v etuji

tištěná plaketa 8. strážní roty BAF v etuji