Ocenění pro letní střeleckou soutěž 8. strážní roty BAF 2017 v Bagramu

04.08.2017 11:59

8. strážní rota BAF zorganizovala na základně v Bagramu 13. července 2017 mezinárodní střeleckou soutěž k uctění památky českých vojáků, padlých při sebevražedném útoku Talibanu v červenci 2014.

Do soutěže se přihlásilo celkem 18 družstev. Mezi týmy z Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Polska, USA a Česka, nechyběl ani tým civilních kontraktorů společnosti REED, která se podílí na zabezpečení ochrany základny. V celkovém pořadí skončila česká družstva na prvním a druhém místě a třetí místo obsadili příslušníci americké námořní pěchoty.

Jsme velmi potěšeni, že první dvě místa obhájily české týmy, navíc je pro nás velikou poctou, že ceny (ve formě plaket s raženou mincí v etujích), které vítězům předal velitel 15. ÚU plk. gšt. Ing. Daniel Zlatník, jsou naším dílem. Více viz

/Autor fotografií: 8. strážní rota Bagram, zdroj: viz výše uvedený link./